Rodzicu/opiekunie prawny – zapoznaj się z procedurą bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Rodzicu/prawny opiekunie dziękujemy za zrozumienie, że w obecnej sytuacji zastosowanie się do tych procedur jest bardzo ważne dla zdrowia Nas wszystkich.

Procedura bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. ( kliknij, aby zapoznać się z dokumentem) .

Dyrekcja i pracownicy poradni

Procedury bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach ma wdrożone wszelkie procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa. Obowiązują one zarówno klientów naszej placówki, jak i wszystkich pracowników. Prosimy klientów, którzy mają zaplanowane badania, konsultacje, spotkania terapeutyczne o korzystanie z umówionych terminów w poradni wyłącznie jeżeli są zdrowi i nie mają objawów przeziębienia (katar, kaszel), zakażenia koronawirusem, nie przebywali w rejonie zagrożenia koronawirusem, nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi w kwarantannie.

Procedury bezpieczeństwa podczas epidemii COVID-19 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. (kliknij, aby zapoznać się z dokumentem).

Ogłoszenie Dyrektora Poradni.

Szanowni Państwo

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kozienicach do dnia 24 maja br. świadczyć będzie pomoc w ograniczonym zakresie.

Zawieszone będą terapie i działalność diagnostyczna, wszystkie spotkania indywidualne i grupowe. Także sekretariat zawiesza bezpośrednią obsługę klienta.

W celu zapewnienia Państwu wsparcia w tym trudnym dla nas wszystkich okresie umożliwiamy korzystanie z konsultacji telefonicznych ze specjalistami – psychologami, pedagogami, logopedami, doradcy zawodowego.

Na stronie internetowej Poradni, w zakładce ARTYKUŁY, znajdą Państwo materiały do wykorzystania w pracy z dzieckiem. Zachęcamy również do odwiedzania strony naszej placówki na profilu społecznościowym FACEBOOK.

Zespoły Orzekające odbywają się zgodnie z ustalonym na rok szkolny 2019/2020 harmonogramem.

Modyfikujemy sposób pracy Poradni w zakresie wydawania orzeczeń, opinii oraz innych dokumentów.

Ze względu na ograniczenie badań w kontakcie bezpośrednim, decyzje dotyczące wydawania w/w będziemy podejmować na podstawie posiadanej dokumentacji.

Do wniosku o wydanie dokumentu (można pobrać ze strony internetowej Poradni, w zakładce DRUKI DO POBRANIA) dołączyć należy dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia, wyniki obserwacji i badań, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego itp.

Wniosek można złożyć osobiście, jednak zachęcamy do przesyłania go pocztą lub na adres e-mail Poradni: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

Wszystkie dane do kontaktu z Poradnią znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKTY.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Konsultacje telefoniczne ze specjalistami w godzinach 8.00 – 12.00; ponadto w poniedziałki i wtorki w godzinach 12.00 – 16.00. Możliwy jest także kontakt w innych godzinach, po wcześniejszym ich ustaleniu.

W przypadku pytań i wątpliwości oraz potrzeby odbycia konsultacji z naszymi specjalistami prosimy o kontakt pod nr telefonu (48) 614-89-36.

Powyższe działania podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i pracowników Poradni.

Ewa Jarosz – dyrektor Poradni

Komunikat odnośnie terapii indywidualnych i grupowych.

Szanowni Rodzice!

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii   uprzejmie informujemy, że w dniach 23 marca -10 kwietnia 2020 roku diagnozy, terapie indywidualne i grupowe w Naszej placówce zostają ograniczone !!!

Codziennie Pracownicy pedagogiczni udzielać będą porad i informacji telefonicznie w godzinach 8.00-12.00.

Od dnia 24 marca 2020 roku na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym placówki udostępniane będą materiały edukacyjne dla dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zachęcamy do korzystania z proponowanych form wsparcia.

 

Dyrektor i pracownicy

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Informacja Dyrektora Poradnii

W dniach 23.03.-10.04.2020 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach czynna będzie w godzinach 8.00-14.00.

Aby ograniczyć kontakty z ludźmi potencjalnie chorymi pilne sprawy prosimy załatwiać zdalnie, dzwoniąc pod numer 486148936.

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wszystkie diagnozy, terapie indywidualne i grupowe na terenie Naszej placówki zostają zawieszone do odwołania!!!
Działalność zawiesza również Punkt Konsultacyjny.
Pracownicy pedagogiczni udzielać będą porad i informacji telefonicznie w godzinach 8.00-12.00.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie placówki.

W dniach 16-25 marca 2020 roku  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach czynna będzie w godzinach  8.00-14.00.
Aby ograniczyć kontakty z ludźmi potencjalnie chorymi pilne sprawy prosimy załatwiać zdalnie, dzwoniąc pod numer 48-614-89-36.

Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Drodzy rodzice:)

Jeśli niepokoją się Państwo tym, że dziecko ma trudności ze starannym pisaniem np. z utrzymaniem się w liniaturze, słabo wykonuje czynności grafomotoryczne lub słabo przerysowuje, narzeka na ból oczu to zapraszamy do wzięcia udziału w programie ” WIDZI-MI-SIĘ”, czyli w przesiewowych badaniach ortoptycznych!!!

Badania odbędą się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.
Zapisy telefoniczne na badania rozpoczynają się od dnia 3 lutego
W przypadku dużej ilości zgłoszeń możliwe jest zorganizowanie dodatkowego terminu badań.
Terminy badań:
1. 30 marca 2020 roku -dzieci w wieku przedszkolnym
2. 6 kwietnia 2020 roku-dzieci w wieku szkolnym kl.1-3.
ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!

Osoba do kontaktu: Aleksandra Strąg

Przypominamy, że każda forma udzielanej przez Naszą placówkę pomocy jest bezpłatna!
Zapraszamy serdecznie