BIOFEEDBACK2

EEG BIOFEEDBACK (elektroencefalograf – biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako neurofeedback jest nową, opartą na naukowych podstawach, metodą zwiększania możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, kreatywność i pamięć.

Dzięki treningom eeg biofeedback uczymy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Osoba wykonująca trening uczestniczy w specjalistycznych grach wideo, którymi kieruje jedynie przy pomocy własnych myśli.

Zastosowanie eeg biofeedback polega na pomiarze funkcji fizjologicznych połączonych z treningiem samokontroli, co powoduje , że człowiek ma wpływ na reakcje fizjologiczne i uczy się w jaki sposób je kontrolować. Kontrola ta jest możliwa dzięki informacjom zwrotnym, które są przekazywane na monitorze komputera drogą wzrokową (obraz) i słuchową (dźwięk).

eegbfb

Celem treningów EEG BIOFEEDBACK jest osiągnięcie takiej pracy mózgu, aby wytworzyć odpowiednią reakcję, która poprzez trening będzie utrwalona.

Trening jest dostosowany do możliwości klienta-dziecka, i polega na redukowaniu tego co niewłaściwe w pracy mózgu i wzmacnianiu reakcji właściwych/pożądanych.

Metoda ta jest zalecana także jako terapia wspomagająca leczenie w następujących przypadkach:

 • ADD, ADHD,
 • dysgrafii, dysortografii, dysleksji,
 • jąkania, lęków,
 • anoreksji, bulimii,
 • agresji, ataków paniki,
 • autyzmu,
 • depresji,
 • migren,
 • moczenia nocnego,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • padaczki,
 • stwardnienia rozsianego,
 • upośledzenie umysłowe,
 • syndromu Tourette’a i choroby tikowej,
 • i innych.