powiat-kozienice

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kozienicach jest publiczną placówką oświatową. Obejmuje swoim działaniem miasto Kozienice oraz gminy: Kozienice, Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Grabów n/Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Sieciechów.

Wykaz i adresy szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.

(kliknij, na link powyżej w celu zapoznania się z pełnym wykazem)

W Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach zatrudnionych jest:

  • 5 psychologów,
  • 7 pedagogów,
  • 2 logopedów,
  • lekarz – dla potrzeb zespołów orzekających,
  • fizjoterapeuta – dla potrzeb zespołu WWRD

PRACOWNICY

Imię i nazwisko Stanowisko Staż pracy Kwalifikacje Kursy
Dorota Marut

 

Psycholog,

Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Kozienicach

Od 2007 roku Specjalizacja: Psychologia kliniczna

 

Studia podyplomowe:

• Organizacja i zarządzanie oświatą

•  Techniki terapii  poznawczo – behawioralnej

•  Socjoterapia

•  Praktyk zastępowania agresji

•  Trener I stopnia  EEG BIOFEEDBACK

•  Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Paulina Chlewicka

 

Psycholog Od 2010 roku Specjalizacje:

Psychologia kliniczna

Psychologia sądowa

 

Studia podyplomowe:

•  Seksuologia Kliniczna

•  Techniki terapii poznawczo- behawioralnej

•  Terapeuta EEG BIOFEEDBACK (I stopień)

•  Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

•  Trener Treningu Pewności Siebie

Paulina Rydz

 

Psycholog Od 2022 roku Specjalizacje:

Psychologia kliniczna

Psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

Terapeuta technik mindfulness

•  Trener Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR stopień podstawowy i zaawansowany)

•  Psychoterapia Psychoanalityczna Dzieci i Młodzieży.

•  Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

 

Iga Jelińska

 

Pedagog Od 2013 roku Pedagog

Surdopedagog

Logopeda

•  Terapeuta dziecięcy  (SI/INPP)

•  Terapeuta miofunkcjonalny

•  Provider przetwarzania słuchowego ATS Neuroflow.

Agnieszka Caban

 

Logopeda Od 2010 roku Pedagog

Logopeda

Neurologopeda

•  Provider  przetwarzania słuchowego ATS Neuroflow.

•  Terapeuta miofunkcjonalny

•  Trener Treningu Pewności Siebie

Małgorzata Kowalczyk

 

Pedagog Od 2000 roku Pedagog specjalny

Specjalista WWRD

 

Studia podyplomowe:

·        Oligofrenopedagogika

·         Tyflopedagogika

·         Terapia pedagogiczna

·         Rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·         Zarządzanie oświatą

 

•  Certyfikowany Terapeuta Ręki I, II i III stopnia,

·         Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS I i II stopnia

·         Trener Treningu Pewności Siebie,

·         Terenowy Trener Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

·         Kurs kwalifikacyjny

„Metoda Dobrego Startu”

·         kurs kwalifikacyjny „Spójrz inaczej”

·         Kurs kwalifikacyjny Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

·         Kurs kwalifikacyjny

Metod Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Małgorzata Chlebowska

 

Pedagog Od 2018 roku  

Pedagog

Oligofrenopedagog

•  Trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień

•  Certyfikowany Terapeuta Ręki I i II stopnia,

•  Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych TUS

•  Terapeuta Integracji Sensorycznej

Renata Kowalska

 

Pedagog Od 2015 roku Pedagog specjalny

 

Studia podyplomowe:

•  Socjoterappia

•  Psychotraumatologia

 

•  Trener Umiejętności Społecznych TUS

Aleksandra Strąg

 

Pedagog Od 2010 roku Pedagog

 

Studia podyplomowe:

•  Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Tyflopedagogika

•  Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

•  Provider Neuroflow- diagnosta przetwarzania słuchowego ATS Neuroflow ,

•  Trener Treningu Pewności Siebie,

•  Diagnosta przesiewowych badań ortoptycznych

Katarzyna Olechowska-Olma

 

Pedagog Od 2008 roku Pedagog

 

Specjalizacja:

Doradztwo  zawodowe

 

•  Studia podyplomowe: Socjoterapia

Arteterapia

•  Trener  I stopnia Instrumental Enrichment,

•  Terapeuta I i II stopnia EEG Biofeedback,

•  Trener VR

•  Pedagogika opiekuńczo-wychowawczej

Marta Janeczek Logopeda

 

Od 2023 roku Filologia polska

 

Specjalność:

Logopedia

 

•  Studia doktoranckie

•  Provider IJAS (trening słuchowy Johansena)

•  Terapia miofunkcjonalna

•  Terapeuta met. Butejki

•  Kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”

•  Terapeuta SI (certyfikat PSTiS)

Anna Zynek

 

Psycholog Od 2010 roku Specjalizacja

Psychologia rodziny,

psychologia wychowawcza, rehabilitacji i różnic indywidualnych

 

Studia podyplomowe:

Specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

•  Terapeuta EEG BIOFEEDBACK (I i II stopień).

•  Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli

•  Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin

•  Kurs kwalifikacyjny Kinezjologia Edukacyjna Dennisona

•  Trener Treningu Pewności Siebie

Andrzej Stąpór

 

Psycholog Od 2023 roku Specjalizacja

Psychologia kliniczna

•W trakcie Kursu Kwalifikacyjnego Pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli