„TalentGame”

W ramach trzyletniego projektu o budżecie ponad 2 mln złotych współfinansowanego przez Unię Europejską powstało nowatorskie narzędzie diagnostyczne.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum 3 firm: IDEA! Management Consulting (Lider), UseLab oraz Frontier. Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W projekcie wzięła udział kadra naukowa z wiodących uczelni w tym U.W., SWPS i SGH.

talent game

TalentGame dotyczy sfery doradztwa zawodowego oraz badania predyspozycji zawodowych dzieci w rożnych kategoriach wiekowych (7+, 12+, 16+) przy wykorzystaniu bardzo nowoczesnego, atrakcyjnego dla nich narzędzia – diagnostyczno-edukacyjnej gry komputerowej. Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, nie mające odpowiednika w skali europejskiej.

Efekty W ramach projektu powstała produkcja łącząca elementy gry komputerowej i filmu animowanego z wbudowanym znormalizowanym narzędziem diagnostycznym. Fabuła gry ma charakter przygodowy i osadzona jest w konwencji realistycznej. Gracz wędruje przez 6 światów symbolizujących różne nastawienia zawodowe, np. artystyczne, naukowe, społeczne. Podczas gry przeżywa pasmo przygód, w trakcie których wykonuje zadania diagnostyczne oraz poznaje swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach i przejawach życia. Po ukończeniu gry uczeń i jego rodzice będą mogli zapoznać się z raportem nt. predyspozycji, poziomu tzw. kompe