Drodzy Rodzice!

dziecko

Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia specjalistów.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

Oferujemy:

  • przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka,
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
  • systematyczną ocenę postępów w rozwoju dziecka,
  • pomoc rodzicom (konsultacje, porady, instruktaż, wsparcie psychologiczne).
angel-baby-play-blocks,1280x960,44213