Punkt Informacji Zawodowej

Zapraszamy uczniów, rodziców, pedagogów/nauczycieli, opiekunów na konsultacje indywidualne w zakresie pracy z dzieckiem zdolnym oraz wsparcia edukacyjno – zawodowego. Proponujemy m.in. diagnozę predyspozycji zawodowych, tj. zainteresowań, umiejętności, zdolności, osobowości, temperamentu. Dysponujemy bogatą bazą testów, kwestionariuszy oraz metod i form służących ocenie potencjału dziecka na każdym etapie edukacyjnym. Zachęcamy również uczniów z problemami zdrowotnymi w przypadku trudności z podjęciem decyzji o wyborze szkoły i zawodu.