odkrywnie_talentow

Dostąpiliśmy zaszczytu wstąpienia w poczet miejsc odkrywania talentów.Po weryfikacji wymagań, z dumą i ogromną radością informujemy, że w w wrześniu 2012 r. doceniono naszą działalność edukacyjną i wsparcie w rozwijaniu szkolnych talentów!

Ten ogólnopolski tytuł przyznawany jest instytucjom i placówkom wspierającym uzdolnione dzieci i młodzież oraz rozwijającym ich umiejętności w zajęciach pozalekcyjnych.

Efektem przyznania tytułu jest umieszczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej na ogólnopolskiej promocyjnej mapie miejsc odkrywania talentów, która znajduje się na stronie www.ore.edu.pl.

Nasze propozycje dotyczące wspierania ucznia zdolnego to:

1.Spotkania indywidualne pt. „Znam swoje mocne strony”. Celem jest znalezienie i nazwanie mocnych, pozytywnych stron dziecka.Zdobycie umiejętności samooceny, utrwalenie poczucia wiary w samego siebie i zdefiniowania swoich zainteresowań.

2.Terapia EEG BIOFEEDBACK MINDFITNESS ma na celu poprawić sprawność mózgu w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu wiedzy.

3.Zajęcia grupowe dla dzieci zdolnych pt. „Akademia twórczości”. Celem jest kształtowanie sfery emocjonalno – poznawczej, rozwijanie logicznego, twórczego myślenia oraz kreatywności, uwagi i pamięci. Na zajęciach wykorzystywane są techniki socjoterapii i arteterapii.

4.Spotkania indywidualne w zakresie tworzenia map myśli MIND MAPS. Celem jest rozwijanie kreatywności i pobudzenie do twórczej pracy, co prowadzi do efektywnego przyswajania wiedzy.

5.Spotkania indywidualne z wykorzystaniem programu „Ryś w gąszczu zawodów”. Celem jest preorientacja zawodowa dzieci w wieku 6-13 lat. Program pozwala poznać wstępne zainteresowania dziecka w kierunku branż zawodowych, jak również uzyskać rzetelną wiedzę na temat świata zawodów, przez co wspiera dzieci oraz młodzież w proces planowania ścieżki kariery zawodowej.

Czujemy się zaszczyceni tym wyróżnieniem i bynajmniej nie zamierzamy spoczywać na laurach!!!