dziecko

INTEGRACJA SENSORYCZNA – określenie procesów percepcji zmysłowej wrażeń płynących do naszego ciała ze świata zewnętrznego. Procesy te podlegają integracji w układzie nerwowym, tak aby uzyskać odpowiednią reakcję. W procesie integracji sensorycznej biorą udział zmysły: dotyku, wzroku, smaku węchu, słuchu, równowagi (układ przedsionkowy), propriocepcji.

ZABURZENIA INTERAKCJI SENSORYCZNEJ – zaburzona umiejętność wykorzystania otrzymanych przez zmysły informacji w celu płynnego, codziennego funkcjonowania.

W tutejszej placówce zajęcia Integracji Sensorycznej oferowane są dla dzieci w wieku od 0 – 7 lat w ramach WWRD oraz dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

CHARAKTERYSTYCZNE ZACHOWANIA DZIECKA Z ZABURZENIAMI INTEGRACJII SENSORYCZENEJ

 • nadreaktywność- nadmierna aktywność motoryczna, dziecko jest w ciągłym ruchu, szybko się irytuje, trudno mu usiedzieć w miejscu,
 • zbyt niski poziom aktywności– dziecko wydaje się być leniwe, powolne, szybko się męczy, wykazuje małe zainteresowanie otoczeniem, nie wykazuje inicjatywy,
 • impulsywność- trudno mu kontrolować własne emocje, często przerywa grę, odzywa się niepytany, trudno mu przerwać wykonywaną czynność,
 • rozpraszalność uwagi: koncentruje się na krótko, nawet jeśli wykonuje ulubione czynności, słaba organizacja działania, zapominanie,
 •  nieprawidłowe napięcie mięśni i koordynacja ruchowa– występuje niezgrabność ruchowa, częste upadki i urazy, dziecko może być niezgrabne, mało sprawne ruchowo (motoryka),
 • trudności w planowaniu motorycznym– zaburzenia celowego działania, trudności z organizacją zabawy i samoobsługą, nie wie jak się bawić, jak organizować przestrzeń i czas ( orientacja przestrzenna),
 • brak lub opóźniona lateralizacja,
 • słaba koordynacja wzrokowo- ruchowa,
 • wysoki poziom frustracji – dziecko może wydawać się zbyt krnąbrne, uparte, może być zbyt uległe,
 • problemy natury emocjonalnej i społecznej – nie wie, jak nawiązywać kontakt, znajomość z rówieśnikami, przyjaźnie  trudności adaptacyjne)
 • ma niskie poczucie swojej wartości (emocje, sfera uczuć),
 • bojaźliwe lub nadmiernie agresywne, labilne emocjonalnie ( emocje),
 • nieefektywnie przyswaja wiedzę, ma trudności z koncentracją uwagi, występują objawy dysleksji, dysgrafii (funkcje poznawcze).

 drzewo