Nowe możliwości zastosowania terapii EEG Biofeedback II stopnia umożliwiają pracę z innym programem oraz różnymi czujnikami, w sposób jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb  i możliwości dziecka. Dzięki temu terapia może mieć szersze zastosowanie oraz w sposób znaczący usprawnić pracę terapeutom.

Nowe możliwości w zakresie treningów:

  • wykonywanie zapisu z wykorzystaniem czujników fizjologicznych takich jak: BVP, S.C., Resp, EMG;
  • wykonywanie zapisu EEG w montażu dwukanałowym (terapia dostosowana do potrzeb i możliwości uczestnika);
  • analizowanie wyników diagnozy reakcji na stres (kontrola poziomu lęku i trening oddechowy);
  • dostosowywanie materiału wizualnego edytowanie ekranów stosownie do potrzeb terapii (uczestnik może pracować na ulubionych bajkach);
  • prowadzenie treningu alpha/theta;
  • posługiwanie się czujnikiem nIR HEG w terapii (natlenianie płatów czołowych skuteczniejszą metodą pracy u dzieci z autyzmem).