Informacje o Punkcie Konsultacyjnym, który zostanie zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach w ramach  interwencji kryzysowej. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.