Dni otwarte Integracji Sensorycznej – harmonogram spotkań

ZAPRASZAMY RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

CHCĄCYCH ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZAŁOŻEŃ ORAZ CELÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, JAK I DOMOWYCH/ SZKOLNYCH FORM POMOCY USPRAWNIAJĄCYCH ROZWÓJ SENSORYCZNO- MOTORYCZNY DZIECKA.

MOŻLIWE BĘDZIE RÓWNIEŻ WYKONANIE PRZESIEWOWEJ OCENY ROZWOJU SENSORYCZNO- MOTORYCZNEGO DZIECKA W CELU POTWIERDZENIA LUB WYKLUCZENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

 • 22.10.2018r. godzina 15.45
 • 10.12.2018r. godzina15.45
 • 11.02.2019r. godzina 15.45
 • 8.04.2019r. godzina 15.45
 • 10.06.2019r. godzina15.45

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam.

Iga Jelińska

Pedagog, terapeuta SI

Harmonogram spotkań z logopedą w ramach Otwartych Porad Logopedycznych w roku szkolnym 2018/2019

23.X.2018r. „ Czym jest opóźniony rozwój mowy dziecka”.

20.XI.2018 r. „ Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy”.

18.XII. 2018r. „ Dziecko z afazją w szkole”.

19.II. 2019 r. „Dobrze słyszę a źle mówię- czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego”.

19.III.2019 r. „ Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”.

16.IV. 2019 r. „ Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku prawidłowej mowy dziecka”.

21.V. 2019 r. „ Muzykoterapia- elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy”.

11.VI. 2019r. „ Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku”.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz 16:00 w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach  a prowadzone będą przez p. Agnieszkę Caban , logopedę, specjalistę z zakresu neurologopedii .

Informacja w sprawie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6)

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do grupy IV i V w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach oraz do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy proszeni są o odebranie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6).

Wyniki można odebrać w sekretariacie naszej Poradni w godzinach 8.00-16.00.

Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych – harmonogram spotkań 2018/2019

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

 1. „Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym”.Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów/doradców zawodowych. Październik
 1. Tematyka według zapotrzebowania ze strony uczestników spotkania uwzględniająca obszar doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Grudzień

Podziękowania za ufundowanie nagród dla uczestników V Pikniku Rodzinnego.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach składają serdeczne podziękowania dla:
* Pana Tomasza Śmietanki- Burmistrza Gminy Kozienice,
* Pana Zbigniewa Wołosa – Firma Handlowo-Usługowa Zibi w Kozienicach,
*Apteki Gemini w Kozienicach,
*Pana Michała Ziarkowskiego- Księgarnia Art. P. w Kozienicach,
*Pana Krzysztofa Lenarczyka – Zakład Cukierniczy w Kozienicach,
*Pani Annie Szeląg – Dyrektor PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA Oddział 1 w Kozienicach
*Pana Roberta Wojcieszka -Prezesa Zarządu/Dyrektora Spółki Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach,
*Pana Antoniego Józwowicza- Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie,
*Pani Justyny Tkaczyk-Kurek – Koordynatorowi Wolontariatu w Enei Wytwarzanie,
* Pana Sylwestra Pawelca- WKZ Auto Detailing w Kozienicach,
za ufundowanie nagród dla uczestników V Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniu 30 czerwca 2018 roku na terenie naszej placówki

ppp01_20180630 ppp02_20180630 ppp03_20180630 ppp04_20180630 ppp05_20180630 ppp06_20180630

Zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętność uczenia się.

Na terenie Poradni odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętność uczenia się. Wzięło w nich udział 8 osób z I i II etapu edukacji. Uczestnicy warsztatów przejawiali trudności w uczeniu się, w zakresie: organizacji czasu, koncentracji uwagi, technik i metod uczenia się, zapamiętywania. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy a ich celem było podniesienie efektywności uczenia się.

Termin realizacji: luty/marzec 2018r.

Tematyka:

 1. Czy można uczyć się szybciej?
 2. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
 3. Jak rozciągnąć czas?
 4. Jak trenować myślenie?

Po zakończeniu zajęć była możliwość przeprowadzenia indywidualnej diagnozy uzdolnień wielorakich oraz dominującego stylu uczenia się wraz  z zaleceniami i wskazówkami pomocnymi w procesie uczenia się.

Osoba prowadząca zajęcia: pedagog, doradca zawodowy Katarzyna Olechowska-Olma.

Zajęcia informacyjno – warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego.

16 lutego i 8 marca b.r. w Poradni przeprowadzono zajęcia informacyjno – warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego. Wzięło w nich udział 23 uczniów  z klasy III Liceum Ogólnokształcącego (ZSZ) oraz 24 uczniów klasy II (I LO w Kozienicach).

Podczas zajęć sprecyzowano czynniki determinujące decyzje edukacyjno – zawodowe. Omówiono diagnostykę predyspozycji zawodowych. Przeprowadzono ćwiczenia mające na celu pobudzenie kreatywnego myślenia oraz pomoc w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia były także okazją do wymiany opinii, poglądów i motywów podejmowania decyzji.

Po spotkaniu uczestnicy mieli również możliwość odbycia konsultacji indywidualnych.