Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach z dniem 12 kwietnia 2021 roku uruchamia Telefon Wsparcia – pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kozienickiego.

W każdy poniedziałek i wtorek, w godzinach 18.00 – 20.00, dyżur telefoniczny pełnić będą pracownicy Poradni.

Numer telefonu 511652812.

Udzielana pomoc jest bezpłatna i anonimowa.

Zapraszamy do korzystania z tej formy kontaktu.

Ewa Jarosz

Dyrektor Poradni, psycholog