STARSZY REFERENT
(nazwa stanowiska pracy)

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Sylwia Tomaszewska

Uzasadnienie wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja dokonująca oceny stwierdziła, że pani Sylwia Tomaszewska spełniła w stopniu wystarczającym wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz wykazała się wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym
niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku starszego referenta. W związku z tym ogłoszony w dniu 13 grudnia 2021 r. konkurs został rozstrzygnięty.