Prezent dla rodziców- miniporadnik o dysleksji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wydawnictwo Operon wznowiło miniporadnik dla rodziców „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz wskazówki do pracy. Przybliża także mechanizm i zasady działań diagnostycznych i terapeutycznych.

Atutem publikacji jest jej praktyczny charakter. Każdy rodzic znajdzie tu gotowe pomysły na codzienne zabawy i wspólną pracę ze swoim dzieckiem. Liczne ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, ortografii i liczeniu będą wsparciem w bezpośredniej pracy w domu.

„Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” występuje w wersji elektronicznej.

link:  http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z miniporadnikiem)

źródło: https://operon.pl

 

Przypominamy, że na terenie Poradni kontynuowane jest działanie „Klub rodzica”. W ramach klubu odbywają się cykliczne prelekcje/pogadanki/warsztaty dla rodziców, nauczycieli, pedagogów. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano m.in. otwarte spotkanie dotyczące zapobiegania trudnościom w nauce dzieci oraz wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji- „Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu”.

„Klub rodzica”- prelekcje/pogadanki/warsztaty dla rodziców/nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

„Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.”

Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego.

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

źródło: http://www.kuratorium.waw.pl

Zakończenie zajęć warsztatowych „Klub dobrej książki”

W dniu 12 grudnia 2017 roku na terenie naszej Poradni zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas V- VI „Klub dobrej książki”. Zajęcia odbywały się od 14 listopada br.

Podczas kolejnych czterech spotkań uczniowie rozwijali umiejętność czytania (technika czytania, czytanie ze zrozumieniem). Spotkania były również okazją do rozwijania wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych oraz rozwijania funkcji poznawczych ważnych dla uczenia się, w tym: sprawności językowych i umiejętności komunikacyjnych, sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zadania zespołowe sprzyjały uczeniu się planowania, organizacji pracy i współdziałania, odpowiedzialności za powierzone zadanie i przestrzegania zasad. Ćwiczenia praktyczne, gry, zabawy oraz dyskusja sprzyjały doskonaleniu umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Ostatnie, piąte, spotkanie miało charakter otwarty. Uczestnikami byli, oprócz uczniów, zaproszeni opiekunowie (rodzice, członkowie rodzin). Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym poprzez udział w warsztatach artystycznych. Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia stał się inspiracją do przygotowania niepowtarzalnych prac z elementami i motywami świątecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji wiele materiałów zdobniczych. Z zaangażowaniem realizowali swoje pomysły. Każdy mógł zabrać do domu wykonane przez siebie prace. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń.

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Lp. MIESIĄC DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU GODZINA

  1.

WRZESIEŃ 2017R. 4, 18 14
  2. PAŹDZIERNIK 2017R. 2, 16, 30 14
  3. LISTOPAD 2017R. 13, 27 14
  4. GRUDZIEŃ 2017R. 11 14
  5. STYCZEŃ 2018R. 8, 29 14
  6. LUTY 2018R. 12, 26 14
  7. MARZEC 2018R. 12, 26 14
  8. KWIECIEŃ 2018R. 9, 23 14
  9. MAJ 2018R. 7, 21 14
10. CZERWIEC 2018R. 4, 18 14
11. LIPIEC 2018R. 2 14
12. SIERPIEŃ 2018R. 27 14

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.

SZKOLNI LIDERZY PROFILAKTYKI

Dnia 19 czerwca 2017r. w naszej Poradni wraz ze swoimi opiekunami gościli przedstawiciele szkół biorący udział w projekcie „Szkolni Liderzy Profilaktyki” koordynowanym przez pedagoga Renatę Kowalską. Szkoły, które w nim uczestniczyły to: I LO Kozienice, ZS Kozienice, PG Głowaczów, PG Garbatka Letnisko, PG Świerże Górne oraz PSP Rozniszew.

Wybrani przez swoich opiekunów uczniowie, tzw. Liderzy otrzymywali od koordynatora na każdy miesiąc roku szkolnego specjalne zadania. Liderzy musieli realizować je w swoich szkołach angażując całą społeczność szkolną, a nawet lokalną. Zadania obejmowały swoją tematyką szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, propagowanie czytelnictwa oraz niwelowanie przejawów dyskryminacji i agresji. Formy pracy jakie zostały zastosowane to m.in.: apele, happeningi, dyskusje, zabawy, zajęcia plastyczo – techniczne itp.

W trakcie podsumowania wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było przyłączyć się do projektu, gdyż przyniósł on wiele korzyści każdej ze szkół. Uczniowie nabyli nowe umiejętności pracy w grupie, mogli rozwijać swoją kreatywność, uczyli się odpowiedzialności, ale przede wszystkim dawali przykład innym, jak powinniśmy się zachowywać w grupie społecznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  zaprasza na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego   rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia.

Oferujemy Państwu specjalistyczną pomoc: pedagoga, psychologa, neurologopedy, fizjoterapeuty oraz specjalisty integracji sensorycznej.

Proponujemy wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu  przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

     Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach

Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a

26-900 Kozienice

tel/fax: 48 614 89 36

   e:mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące działania placówki

www.pppkozienice.pl