TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

MIESIĄC

DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU

GODZINA

1.

WRZESIEŃ 2020R.

7, 21

14

2.

PAŹDZIERNIK 2020R.

5, 19

14

3.

LISTOPAD 2020R.

2, 16, 30

14

4.

GRUDZIEŃ 2020R.

14, 28

14

5.

STYCZEŃ 2021R.

11, 25

14

6.

LUTY 2021R.

8, 22

14

7.

MARZEC 2021R.

8, 22

14

8.

KWIECIEŃ 2021R.

12, 26

14

9.

MAJ 2021R.

10,24

14

10.

CZERWIEC 2021R.

7, 21

14

11.

LIPIEC 2021R.

5

_

12.

SIERPIEŃ 2021R.

16, 30

14

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.