NOWOŚCI TERAPEUTYCZNE W PORADNI – FORBRAIN – AKTYWNA TERAPIA SŁUCHOWA W ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH !!!

Terapia słuchowa z wykorzystaniem słuchawek Forbrain to innowacyjna forma stymulacji układu nerwowego, wykorzystująca drgania kości czaszki.

Terapia dla dzieci z trudnościami:

 • w nauce czytania,
 • z płynnością mowy,
 • w poprawnej wymowie (wady wymowy),
 • w koncentracji i uwadze,
 • z pamięcią.

 

Forbrain to urządzenie do ćwiczeń słuchowo-głosowych. Używa się go po kilkanaście minut dziennie przez kilka tygodni. Ich działanie polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Dlaczego należy używać forbrain ?

 • Zmysł uwagi

Forbrain wyposażony jest w opatentowany dynamiczny filtr, który pobudza mózg i sprawia, że jest on bardziej wyczulony na różnego rodzaju bodźce.

 • Mowa

Forbrain został opracowany po to, aby móc lepiej odbierać swój własny głos i jak również wpływa bezpośrednio na poprawę wymowy i płynność wypowiedzi.

 • Pamięć

Forbrain ułatwia zarówno odbiór przekazywanych nam wiadomości jak i poprawia krótkotrwałą pamięć, niezbędną do nauki. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w umiejętności poprawnego czytania i pisania jak i podczas prowadzenia konwersacji.

 • Uwaga

Zdolność do skupiania uwagi to ogólny stan czujności, który sprawia, że układ nerwowy jest gotowy od odbioru wszelkich docierających do niego informacji. A do prawidłowego działania mózg potrzebuje przede wszystkim bodźców.

Forbrain pozytywnie wpływa na aktywność mózgu, sprzyjając przekazywaniu wysokich częstotliwości głosu ludzkiego. Te właśnie częstotliwości pełnią bardzo ważną rolę dynamizującą, gdyż takie dźwięki pobudzają zdecydowaną większość zmysłowych komórek słuchowych, które stymulują mózg.

Ponadto, gdy słuchanie jest zaburzone, mózg nie zwraca uwagi na dźwięki przekazywane przez ucho. Należy więc przyciągnąć jego uwagę, a wiadomo, że mózg jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć.

Dzięki słuchawkom głos jest przekazywany do ucha wraz z nagłymi zmianami kontrastów, zależnymi Forbrain od barwy i natężenia głosu. Tych kontrastów nie da się przewidzieć. Są one zupełnie bezbolesne, a przy tym zaskakują mózg, który automatycznie zwraca na nie szczególną uwagę.

Słuchawki Forbrain mają pomóc mózgowi w rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, które sprawiają, że następuje poprawa uwagi.

Lepsze funkcjonowanie mechanizmów uwagi wpływa również bardzo pozytywnie na:

 • Koncentrację
 • Dynamizm
 • Pewność siebie
 • Mowę

forbrain2

Mowa to złożony ciąg artykułowanych dźwięków, wypowiadanych w pewnym szczególnym rytmie, wynikającym z częstotliwości i czasu wydawanego dźwięku oraz jego natężenia.

Rytm języka wyznaczają akcenty toniczne w nagłosie słów oraz samogłoski długie. Mówienie jest możliwe dzięki zdolności do świadomego posługiwania się dźwiękami, wymagającego stałego sprzężenia zwrotnego między wydawanymi dźwiękami, a tym, co odbiera ucho, głównie drogą kostną. Zdolność tę nazywamy świadomością fonologiczną.Polega to na nieustannym przechodzeniu od dźwięku wydawanego do dźwięku odbieranego i z powrotem. Mózg jest zaprogramowany tak, że dostosowuje sygnał wydawany do odbieranego. Zdarza się, że to słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne ulegnie zakłóceniu. Tak właśnie się dzieje w przypadku stresu – barwa głosu zmienia się znacząco, ponieważ mózg nieprawidłowo analizuje docierający do niego komunikat.

Słuchawki Forbrain wzmacniają podstawowe dźwięki mowy i sprzyjają ich odbiorowi drogą kostną, pozytywnie wpływając na mowę i komunikację. Ogólnie lepszy poziom komunikacji wynika z pracy nad każdym z jej aspektów:

 • Dykcją i wymową
 • Dyskryminacją słuchową
 • Płynnością wypowiedzi
 • Rytmem i muzykalnością

Pamięć werbalna

Pamięć werbalna odgrywa podstawową rolę we wszystkich procesach uczenia się. To przede wszystkim pamięć krótkotrwała i fonologiczna pozwala zmagazynować informacje słowne w celu poddania ich szybkiej analizie.

Pamięć werbalna wykracza poza ramy mowy, ponieważ jest również silnie zaangażowana w procesy czytania i myślowe, czyli te, które pozwalają przeczytać tekst i zrozumieć jego sens oraz nadać mu odpowiedni rytm, dostosowany do interpunkcji. Pamięć werbalna umożliwia również prowadzenie rozmowy i rozumowanie.

Jest powiązana ze świadomością artykulacyjną wypowiedzi, czyli uwagą skupianą na wysyłanym i odbieranym komunikacie.

forbrain3

Filtr Forbrain podkreśla rytm mowy, a przewodnictwo kostne ułatwia jego przyswojenie w celu lepszego zapamiętania informacji.

Ogólnie pamięć ma decydujące znaczenie w procesie uczenia się, toteż używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • Pamięć roboczą
 • Umiejętność czytania
 • Zdolność do uczenia się.

Wszystkich rodziców zainteresowanych rozwojem i wsparciem swoich dzieci zapraszamy do Klubu Rodzica!

W dniu 7 lutego o godzinie 16 na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach odbędzie się spotkanie o charakterze informacyjno-warsztatowym dla rodziców/nauczycieli/pedagogów nt. „Jak uchronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?”. Spotkanie będzie dotyczyć uczniów klas I-III, a jego uczestnicy otrzymają materiały gotowe do wykorzystania w pracy i wspomagające rozwój dziecka.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Serdecznie zapraszamy

Życzenia świąteczne

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
przepełnionych nadzieją i magią
wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku.

Życzą

Dyrektor oraz Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym jej celem jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu.  Pobyt w Sali pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowane szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenia, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami.  Stymulacja poszczególnych zmysłów w Sali Doświadczania Świata jest  ważnym źródłem rozwoju każdego niepełnosprawnego dziecka gdyż:

 • zwiększa jego aktywność i motywację do poznawania
 • zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu
 • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku
 • zwiększa ofertę poznawania różnych bodźców (zwiększa bazę doświadczeń)
 • zwiększa wrażliwość
 • poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni
 • motywuje do podejmowania aktywności
 • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia
 • doskonali pracę poszczególnych analizatorów
 • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i poznawczych

Cele realizowane w Sali Doświadczania Świata podczas stymulacji zmysłów:

Wzrok:

 • zyskanie poczucia i świadomości światła,
 • ćwiczenie koncentracji na bodźcach wzrokowych,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i kierunkowości spostrzegania,
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowa,
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 • poszerzanie doświadczeń wzrokowych oraz pamięci wzrokowej.

Słuch:

 • ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych,
 • poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych,
 • zmniejszanie lęku przed nowymi dźwiękami,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • stymulowanie koordynacji słuchowo-ruchowej, słuchowo-wzrokowej,
 • ćwiczenie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy.

Stymulacja przedsionkowa:

 • ćwiczenie odpowiedniego napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie poczucia i świadomości ciała,
 • orientacji w schemacie ciała oraz orientacji w przestrzeni,
 • poprawianie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie aktywności.

Dotyk:

 • poszerzenie doświadczeń i rozwijanie zdolności postrzegania,
 • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenie zdolności manipulacyjnych,
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 • rozwój aktywności ruchowej.


Nasza Sala wyposażona jest w :

 • Kącik Lustrzany z pióropuszem światłowodów, który pozwala skupić uwagę dziecka na samym sobie (swojej mimice, gestykulacji, ruchach), co wpływa na kształcenie u niego świadomości siebie, swego ciała, poszczególnych jego części oraz orientacji w przestrzeni. Dzięki obserwacji siebie zapamiętuje wyraz twarzy przy różnych emocjach, uczy się naśladownictwa.
 • Projektor gwiezdny- laserowy kosmos, który pozwala osobom patrzącym zrelaksować się i wyciszyć. Najlepsze efekty terapii uzyskuje się włączając podczas projekcji muzykę relaksacyjną.
 • Łóżko wodne, które pozwala na wykonywanie ruchów m.in. kołysania. Umożliwia odczuwanie własnego ciała przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.
 • Baldachim światłowodów, służy do stymulacji wzroku – obserwacja zmieniających się kolorów. Doskonale ćwiczy zmysł dotyku – chwytanie, ruszanie, głaskanie światłowodów.
 • Projektor Mathmos, którego jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu
  wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się na ścianie barwach i obrazach, rozwijanie kontroli nad pracą oczu – wyrabianie celowego spojrzenia w określone miejsce, umiejętności wodzenia wzrokiem za poruszającymi się obrazami.
 • Tor świetlno – dźwiękowy z tablicą kurantów, który ma wpływ na zmysły wzroku (różne kolory), słuchu (różne dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę (podczas chodzenia po kolorowych polach).
 • Tablicę Kolorowa Drabina, która wykorzystywana jest w celu prowokowania wydawania dźwięków oraz poznawania zależności pomiędzy dźwiękiem a wrażeniami wzrokowymi.
 • Interaktywną kolumnę wodną, która to stymuluje wzrok – dziecko obserwuje zmieniające się barwy i ruch bąbelków. Doskonale stymuluje dotyk – dziecko może przytulać się twarzą lub całym ciałem odczuwając delikatne wibracje. Ma możliwość głaskania, dotykania rękoma, stopami, łapania pojawiających się rybek.
 • Podświetlane blaty, które służą do stymulacji wzroku i dotyku. Wykorzystuje się żelowe figury geometryczne, litery czy też cyfry. Stymulacja dotyku, to wykorzystanie materiałów sypkich takich jak np. piasek.

Harmonogram Dni Otwartych Porad z Zakresu Integracji Sensorycznej (SI)

Na otwarte spotkania z terapeutą SI zapraszamy raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, od godziny 15:00.

Na spotkanie obowiązują zgłoszenia telefoniczne pod numerem kontaktowym Sekretariatu Poradni (48) 614-89-36.

Harmonogram spotkań.

L.P. DATA DZIEŃ GODZINA
1. 06.10.2016 r. czwartek 15:00
2. 03.11.2016 r. czwartek 15:00
3. 01.12.2016 r. czwartek 15:00
4. 05.01.2017 r. czwartek 15:00
5. 02.02.2017 r. czwartek 15:00
6. 02.03.2017 r. czwartek 15:00
7. 06.04.2017 r. czwartek 15:00
8. 04.05.2017 r. czwartek 15:00
9. 01.06.2017 r. czwartek 15:00

Harmonogram spotkań sieci wsparcia i samokształcenia  doradców zawodowych

1.    Omówienie form pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizowanych na terenie Poradni oraz w szkole. Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów. Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Termin: 8.11.2016r.

 

2.    Charakterystyka narzędzia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego („Story Cheering”).

Termin: 9.01.2017r.

 

3.    Diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia zdolnego. („Kotwice Kariery”).

Termin: 6.03.2017r.

 

4.    Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy oraz komendantem Ochotniczego Hufca Pracy.

Termin: 10.05.2017r.

 

 

koordynator ds. doradztwa zawodowego

Katarzyna Olechowska – Olma