Open Your Eyes”to kwestionariusz będący formą narzędzia przy pomocy którego, w przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących sygnałów w kwestii prawidłowego rozwoju, można dokonać potwierdzenia lub wykluczenia nieprawidłowości rozwojowych. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Kwestionariusz służy do zasygnalizowania rodzicowi/opiekunowi potrzeby dodatkowej konsultacji specjalistycznej w przypadku zauważenia u dziecka sygnałów mogących sugerować nieprawidłowości.

Akcja „Dwulatek mówi” ma na celu wykrycie we wczesnym etapie rozwoju dziecka nieprawidłowości w rozwoju mowy. Dzięki szybkiej interwencji możemy wcześnie rozpocząć terapię. W ramach akcji został utworzony kwestionariusz do przesiewowego badania rozwoju mowy u dzieci w wieku od ok. 20 do 36 miesięcy.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę Karuzeli, gdzie można pobrać kwestionariusze

https://www.karuzela.org/stowarzyszenie/dokumenty-do-pobrania/category/11-kwestionariusze.html