Konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli odbywają się w poniedziałki w godzinach 13.00-17.00 w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach,Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8A.

Podstawowe działania:

  • Wstępna analiza zgłaszanego problemu.
  • Udzielenie wsparcia oraz ustalenie dalszych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ustalenie terminu odbywa się poprzez rejestrację telefoniczną pod nr 48 614 89 36.