Informujemy, że w dniu 20 marca o godzinie 17.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Kozienicach odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do zajęć grupowych – Trening Umiejętności Społecznych. 

Zajęcia grupowe będą odbywały się według ustalonego harmonogramu spotkań.

Do zajęć zostali zakwalifikowani uczniowie   z II etapu edukacyjnego.

W tym roku szkolnym to już druga tura zajęć TUS.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dzieci   w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Prowadzące zajęcia
Renata Kowalska – pedagog specjalny, socjoterapeuta
Dorota Marut – psycholog, socjoterapeuta