W dniu 12 grudnia 2017 roku na terenie naszej Poradni zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas V- VI „Klub dobrej książki”. Zajęcia odbywały się od 14 listopada br.

Podczas kolejnych czterech spotkań uczniowie rozwijali umiejętność czytania (technika czytania, czytanie ze zrozumieniem). Spotkania były również okazją do rozwijania wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych oraz rozwijania funkcji poznawczych ważnych dla uczenia się, w tym: sprawności językowych i umiejętności komunikacyjnych, sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zadania zespołowe sprzyjały uczeniu się planowania, organizacji pracy i współdziałania, odpowiedzialności za powierzone zadanie i przestrzegania zasad. Ćwiczenia praktyczne, gry, zabawy oraz dyskusja sprzyjały doskonaleniu umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Ostatnie, piąte, spotkanie miało charakter otwarty. Uczestnikami byli, oprócz uczniów, zaproszeni opiekunowie (rodzice, członkowie rodzin). Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym poprzez udział w warsztatach artystycznych. Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia stał się inspiracją do przygotowania niepowtarzalnych prac z elementami i motywami świątecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji wiele materiałów zdobniczych. Z zaangażowaniem realizowali swoje pomysły. Każdy mógł zabrać do domu wykonane przez siebie prace. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń.