Na terenie Poradni odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętność uczenia się. Wzięło w nich udział 8 osób z I i II etapu edukacji. Uczestnicy warsztatów przejawiali trudności w uczeniu się, w zakresie: organizacji czasu, koncentracji uwagi, technik i metod uczenia się, zapamiętywania. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy a ich celem było podniesienie efektywności uczenia się.

Termin realizacji: luty/marzec 2018r.

Tematyka:

  1. Czy można uczyć się szybciej?
  2. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
  3. Jak rozciągnąć czas?
  4. Jak trenować myślenie?

Po zakończeniu zajęć była możliwość przeprowadzenia indywidualnej diagnozy uzdolnień wielorakich oraz dominującego stylu uczenia się wraz  z zaleceniami i wskazówkami pomocnymi w procesie uczenia się.

Osoba prowadząca zajęcia: pedagog, doradca zawodowy Katarzyna Olechowska-Olma.