Informujemy, że w dniu 5 października o godzinie 18.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach odbyło się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do zajęć grupowych – Trening Umiejętności Społecznych. 

Zajęcia grupowe będą odbywały się według ustalonego harmonogramu spotkań.

Do zajęć zostali zakwalifikowani uczniowie  z II etapu edukacyjnego.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dzieci   w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

                                                                        Prowadzące zajęcia

Renata Kowalska – pedagog specjalny, socjoterapeuta

Dorota Marut – psycholog, socjoterapeuta, Trener Pomocniczy Treningu Zastępowania Agresji (Amity ART).