TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

Lp. MIESIĄC DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU GODZINA

  1.

WRZESIEŃ 2017R. 4, 18 14
  2. PAŹDZIERNIK 2017R. 2, 16, 30 14
  3. LISTOPAD 2017R. 13, 27 14
  4. GRUDZIEŃ 2017R. 11 14
  5. STYCZEŃ 2018R. 8, 29 14
  6. LUTY 2018R. 12, 26 14
  7. MARZEC 2018R. 12, 26 14
  8. KWIECIEŃ 2018R. 9, 23 14
  9. MAJ 2018R. 7, 21 14
10. CZERWIEC 2018R. 4, 18 14
11. LIPIEC 2018R. 2 14
12. SIERPIEŃ 2018R. 27 14

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.