W dniu 28 czerwca 2014 roku odbył się Piknik Rodzinny dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością objętych na terenie naszej placówki w roku szkolnym 2013/2014 Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach składają serdeczne podziękowania:

 1. Starostwu Powiatowemu w Kozienicach za udzielenie wsparcia finansowego.
 2. Urzędowi Miejskiemu w Kozienicach za przekazanie upominków dla dzieci.
 3. Panu Jarosławowi Chlewickiemu – Sekretarzowi Powiatu Kozienickiego oraz Panu Jarosławowi Traczykowi – Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Gminy Kozienice za aktywne włączenie się w organizację i przebieg Pikniku Rodzinnego.
 4. Panu Marcinowi Zmitrowiczowi – Dyrektorowi Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kozienicach za nieodpłatne udostępnienie miejsca ogniskowego znajdującego się na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum Turystyki i Sportu w Kozienicach.
 5. Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach – Panu bryg. mgr inż. Krzysztofowi Zyzkowi oraz Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – Panu st. kpt. inż. Krzysztofowi Kowalczykowi za umożliwienie prezentacji i pokazu sprzętu pożarniczego przez jednostkę ratowniczo – gaśniczą.
 6. Panu Jerzemu Olizarowskiemu – Prezesowi Firmy „OBORY” Sp. z.o.o w Kozienicach za nieodpłatne przekazanie produktów mlecznych.
 7. Panu Tadeuszowi Kowalczykowi – Członkowi Zarządu Powiatu Kozienickiego za nieodpłatne przekazanie pieczywa i wyrobów cukierniczych z piekarni Kowalczyk w Grabowie nad Pilicą.
 8. Pani Annie Rzeszotek oraz zespołom cheerleaderek za przygotowanie i pokaz tańca.
 9. Pani Annie Łapińskiej za przygotowanie i prowadzenie zajęć ruchowych.
 10. Pani Katarzynie Janeczek za twórczy wkład i zaangażowanie w organizację i przebieg Pikniku Rodzinnego.
 11. Piłkarzom, który wzięli udział w meczu piłki nożnej

oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia Pikniku Rodzinnego.