Będziemy współpracować z chętnymi placówkami i wspólnie propagować sztukę w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.