1.    Omówienie form pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizowanych na terenie Poradni oraz w szkole. Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów. Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Termin: 8.11.2016r.

 

2.    Charakterystyka narzędzia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego („Story Cheering”).

Termin: 9.01.2017r.

 

3.    Diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia zdolnego. („Kotwice Kariery”).

Termin: 6.03.2017r.

 

4.    Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy oraz komendantem Ochotniczego Hufca Pracy.

Termin: 10.05.2017r.

 

 

koordynator ds. doradztwa zawodowego

Katarzyna Olechowska – Olma