Poniżej harmonogram spotkań Grupy Wsparcia dla rodzin objętych na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.

(kliknij, aby otworzyć harmonogram)

Serdecznie zapraszamy.