Mamy to !!!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w wysokości  80% wartości sprzętu na zakup CYBER – EYE.

Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach  za wsparcie i dofinansowanie zakupu CYBER – EYE

CYBER – EYE to (urządzenie popularnie zwane cyberokiem) to program zawierający zestaw gotowych ćwiczeń i animacji, a także dający możliwość tworzenia własnych treści terapeutycznych. Służy do ćwiczenia wzroku, terapii rozwojowej, poznawczej a przede wszystkim do komunikowania się.

Program został przystosowany do obsługi zarówno poprzez dotyk, jak również za pomocą wzroku.