Terapia EEG Biofeedback

Nowe możliwości zastosowania terapii EEG Biofeedback II stopnia umożliwiają pracę z innym programem oraz różnymi czujnikami, w sposób jeszcze bardziej dostosowany do potrzeb  i możliwości dziecka. Dzięki temu terapia może mieć szersze zastosowanie oraz w sposób znaczący usprawnić pracę terapeutom. Nowe możliwości w zakresie treningów: wykonywanie zapisu

Więcej