Nowość w Poradnii

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowej formy pomocy – DIAGNOZY oraz TERAPII dojrzałości neuromotorycznej według INPP. Jest to spotkanie diagnostyczne z dzieckiem (ilość spotkań diagnostycznych jest uzależniona od współpracy dziecka z terapeutą), a następnie omówienie wyników z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka. W dalszej kolejności- zaplanowanie indywidualnego programu terapeutycznego, poprzez dobór ćwiczeń. Program realizowany jest codziennie w domu ( zaczynamy od 1 ćwiczenia), pod czujnym okiem rodzica. Po 8 tygodniach następuje rediagnoza – ocena postępów, jak i dalszy dobór ćwiczeń. Czas realizacji pełnego programu to w zależności od złożoności problemów, 12-18 miesięcy. Program Integracji Odruchów został opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych. Jego twórcami są dr Peter Blythe i dr Sally Goddard – Blythe.

Wskazania do diagnozy (i ewentualnie terapii) metodą INPP:

zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi (na rowerze, podczas pływania, podczas zabaw ruchowych itp.),

obniżona zdolność koncentracji i utrzymywania uwagi,

nieustalona lateralizacja,( powyżej 7 r.ż)

choroba lokomocyjna,

nieumiejętność usiedzenia w miejscu lub/i nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia,

nadpobudliwość w tym ADHD,

nieumiejętność milczenia,

trudności w nauce czytania,

trudności w nauce pisania, przestawianie liter, słów lub/i liczb podczas pisania, wolne tempo ( powyżej 8 r.ż),

trudności w nauce matematyki (pomimo normy intelektualnej),

obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa,

problemy z mową i artykulacją,

zaburzenia integracji sensorycznej,

rozbieżność pomiędzy pracami pisemnymi i wypowiedziami ustnymi,

nocne moczenie powyżej 5-go roku życia,

lęki,

Zespół Aspergera.

Więcej o założeniach metody, diagnozie, terapii, odruchach oraz licencjonowanych terapeutach można poczytać na http://www.inpp.pl/

Ponadto zapraszamy do współpracy przedszkola oraz szkoły podstawowe w celu rozpoczęcia Szkolnego Programu Interwencyjnego , opartego o integrację odruchów oraz ocenę rozowju neuromotorycznego dziecka.

Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2020/2021

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W KOZIENICACH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

MIESIĄC

DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU

GODZINA

1.

WRZESIEŃ 2020R.

7, 21

14

2.

PAŹDZIERNIK 2020R.

5, 19

14

3.

LISTOPAD 2020R.

2, 16, 30

14

4.

GRUDZIEŃ 2020R.

14, 28

14

5.

STYCZEŃ 2021R.

11, 25

14

6.

LUTY 2021R.

8, 22

14

7.

MARZEC 2021R.

8, 22

14

8.

KWIECIEŃ 2021R.

12, 26

14

9.

MAJ 2021R.

10,24

14

10.

CZERWIEC 2021R.

7, 21

14

11.

LIPIEC 2021R.

5

_

12.

SIERPIEŃ 2021R.

16, 30

14

Zastrzega się możliwość zmiany terminu posiedzenia Zespołu z przyczyn formalnych.

O zmianie terminu wnioskodawcy zostaną poinformowani.