Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

„Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.”

Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego.

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

źródło: http://www.kuratorium.waw.pl

Zakończenie zajęć warsztatowych „Klub dobrej książki”

W dniu 12 grudnia 2017 roku na terenie naszej Poradni zakończył się cykl zajęć warsztatowych dla uczniów klas V- VI „Klub dobrej książki”. Zajęcia odbywały się od 14 listopada br.

Podczas kolejnych czterech spotkań uczniowie rozwijali umiejętność czytania (technika czytania, czytanie ze zrozumieniem). Spotkania były również okazją do rozwijania wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych oraz rozwijania funkcji poznawczych ważnych dla uczenia się, w tym: sprawności językowych i umiejętności komunikacyjnych, sprawności manualnych oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Zadania zespołowe sprzyjały uczeniu się planowania, organizacji pracy i współdziałania, odpowiedzialności za powierzone zadanie i przestrzegania zasad. Ćwiczenia praktyczne, gry, zabawy oraz dyskusja sprzyjały doskonaleniu umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce.

Ostatnie, piąte, spotkanie miało charakter otwarty. Uczestnikami byli, oprócz uczniów, zaproszeni opiekunowie (rodzice, członkowie rodzin). Spotkanie było okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym poprzez udział w warsztatach artystycznych. Czas poprzedzający Święta Bożego Narodzenia stał się inspiracją do przygotowania niepowtarzalnych prac z elementami i motywami świątecznymi. W trakcie zajęć uczestnicy mieli do dyspozycji wiele materiałów zdobniczych. Z zaangażowaniem realizowali swoje pomysły. Każdy mógł zabrać do domu wykonane przez siebie prace. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji i spostrzeżeń.