Harmonogram Dni Otwartych Porad z Zakresu Integracji Sensorycznej (SI)

Na otwarte spotkania z terapeutą SI zapraszamy raz w miesiącu, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, od godziny 15:00.

Na spotkanie obowiązują zgłoszenia telefoniczne pod numerem kontaktowym Sekretariatu Poradni (48) 614-89-36.

Harmonogram spotkań.

L.P. DATA DZIEŃ GODZINA
1. 06.10.2016 r. czwartek 15:00
2. 03.11.2016 r. czwartek 15:00
3. 01.12.2016 r. czwartek 15:00
4. 05.01.2017 r. czwartek 15:00
5. 02.02.2017 r. czwartek 15:00
6. 02.03.2017 r. czwartek 15:00
7. 06.04.2017 r. czwartek 15:00
8. 04.05.2017 r. czwartek 15:00
9. 01.06.2017 r. czwartek 15:00

Harmonogram spotkań sieci wsparcia i samokształcenia  doradców zawodowych

1.    Omówienie form pomocy z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego realizowanych na terenie Poradni oraz w szkole. Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów. Wewnątrzszkolny system doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Termin: 8.11.2016r.

 

2.    Charakterystyka narzędzia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego („Story Cheering”).

Termin: 9.01.2017r.

 

3.    Diagnoza predyspozycji zawodowych ucznia zdolnego. („Kotwice Kariery”).

Termin: 6.03.2017r.

 

4.    Spotkanie z doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy oraz komendantem Ochotniczego Hufca Pracy.

Termin: 10.05.2017r.

 

 

koordynator ds. doradztwa zawodowego

Katarzyna Olechowska – Olma