Propozycje dla uczniów szkół podstawowych:

warsztaty
 • „Zajęcia adaptacyjno – integracyjne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z zastosowaniem technik myślenia twórczego”
 • „Klub dobrej książki” zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz funkcji umysłowych ważnych dla uczenia się skierowane do uczniów z II etapu edukacyjnego
 • „Mapowanie myśli”
 • „Zasady prawidłowej komunikacji”
 • „Warsztaty dla uczniów klas IV-VI ”Wpływ i manipulacja w grupie rówieśniczej”.
 • „Jak pokonać nieśmiałość”
 • „Koncentracja, uwaga, pamięć. Jak uczyć się skuteczni?”

Propozycje dla uczniów gimnazjów:

warsztaty2
 • „Wybór szkoły i zawodu”
 • „Zasady prawidłowej komunikacji”
 • „Porozumienie bez przemocy jako metoda konstruktywnej komunikacji”
 • „Choć inni, to równi”- warsztaty psychoedukacyjne dot. niepełnosprawności
 • „Asertywność jako umiejętność wyrażania siebie”