dysleksjaSRD-6 (Skala Ryzyka Dysleksji) jest narzędziem służącym do wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji w grupie dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Celem badania jest ujawnienie zachowań, które mogą wskazywać na możliwość wystąpienia w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

osobisty: w sekretariacie Poradni

telefoniczny: (48)6148936

mailowy: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

Zgłoszenia na badanie SRD-6 przyjmujemy do 15 grudnia 2015 r.