szkolenie-bhp

I. Sieci współpracy i samokształcenia

Wychodząc naprzeciw nowym koncepcjom wsparcia szkół, widząc korzyści płynące ze współpracy specjalistów z danej dziedziny, pracujących w jednym środowisku lokalnym, proponujemy nauczycielom kontynuowanie współpracy i samokształcenia (sieci).

W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy do doskonalenia warsztatu pracy w następujących sieciach:

  • sieć dla psychologów i pedagogów szkolnych (koordynator: mgr Agnieszka Caban)
  • sieć dla doradców edukacyjno- zawodowych (koordynator: mgr Renata Kowalska)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorami lub w sekretariacie Poradni, podając tytuł sieci.

 

II. Trening Umiejętności Interpersonalnych dla nauczycieli

Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności interpersonalne, aby poprawić jakość relacji z dziećmi i ich rodzicami.

Termin: zajęcia rozpoczną się w styczniu/lutym 2016 roku (po utworzeniu grupy).

Cykl obejmuje 4 spotkania. Prowadząca: mgr Ewa Jarosz.

 

III. Konsultacje ze specjalistami Poradni- psychologami, pedagogami, neurologopedą.

IV. Wspomaganie pracy szkół i przedszkoli w realizacji ich zadań po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb placówek.