21

1.Spotkania indywidualne z dzieckiem pt. „Znam swoje mocne strony”.

 

Spotkania mają na celu znalezienie i nazwanie mocnych i pozytywnych stron dziecka. Uczestnicy zdobędą umiejętność samooceny, utrwalą poczucie wiary w samego siebie i zdefiniują swoje zainteresowania. Nauczą się jak marzenia przekształcać na cele, możliwe do osiągnięcia.

 

2.Terapia EEG BIOFEEDBACK, MINDFITNESS.

BIOFEEDBACK

Terapia ma na celu poprawić sprawność mózgu w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu wiedzy. Trening pozwala zharmonizować mózg i zachować go w stałej sprawności.

 

3.Zajęcia grupowe dla dzieci zdolnych „Akademia twórczości”.

 

Celem zajęć jest kształtowanie sfery emocjonalno – poznawczej, jak również rozwijanie takich aspektów funkcjonowania poznawczego jak: logiczne i twórcze myślenie, kreatywność, uwaga, pamięć, wychodzenie poza stereotypy i schematy myślowe, a także twórcza ekspresja własnej osobowości. Na zajęciach wykorzystywane są techniki socjoterapii i arteterapii.

 

4. Spotkania indywidualne w zakresie „Tworzenia map myśli” (Mind Maps).

 

Metoda rozwija kreatywność, pobudza mózg do twórczej pracy, prowadzi do efektywnego przyswajania wiedzy.

 

5.Spotkania indywidualne z wykorzystaniem programu „Ryś w gąszczu zawodów”.

 

Celem jest preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy mają możliwość uzyskać informacje niezbędne do rozpoczęcia procesu planowania edukacyjno – zawodowego. Poznają podstawowe branże zawodowe występujące na rynku pracy oraz uzyskają najważniejsze informacje o wybranych zawodach wchodzących w skład tych branż, czyli zadania zawodowe i niezbędne wymagania do wykonywania określonego zawodu.