Dyrekcja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach ma zaszczyt zaprosić

na

piknik

dla dzieci  z niepełnosprawnością objętych na terenie naszej placówki Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.

Festyn odbędzie się w dniu 27 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum Turystyki i Sportu w Kozienicach.