Szkolenie z obsługi CYBER- EYE.

27 maja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach odbyło sią szkolenie przeprowadzone przez Pana. Mirosława Smagieł dotyczące zasad użytkowania i obsługi CYBER – EYE. W ramach szkolenia zaprezentowane zostały przydatne programy i aplikacje C-EYE, eyefeel, eyeLearn. Przypominamy, że PPP w Kozienicach otrzymała dofinansowanie ze  środków PFRON

Więcej