Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kozienicach otrzymała grant na zakup monitora interaktywnego.

Sprzęt został zakupiony w sierpniu i już jest wykorzystywany w naszej placówce!! Monitor interaktywny rozwinie umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Zapewni możliwość korzystania w trakcie zajęć z nowoczesnych aplikacji internetowych i programów. Organizowane spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli wspomogą formę przekazu słownego poprzez

Więcej