Dni otwarte Integracji Sensorycznej – harmonogram spotkań

ZAPRASZAMY RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

CHCĄCYCH ZGŁĘBIĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZAŁOŻEŃ ORAZ CELÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, JAK I DOMOWYCH/ SZKOLNYCH FORM POMOCY USPRAWNIAJĄCYCH ROZWÓJ SENSORYCZNO- MOTORYCZNY DZIECKA.

MOŻLIWE BĘDZIE RÓWNIEŻ WYKONANIE PRZESIEWOWEJ OCENY ROZWOJU SENSORYCZNO- MOTORYCZNEGO DZIECKA W CELU POTWIERDZENIA LUB WYKLUCZENIA EWENTUALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

  • 22.10.2018r. godzina 15.45
  • 10.12.2018r. godzina15.45
  • 11.02.2019r. godzina 15.45
  • 8.04.2019r. godzina 15.45
  • 10.06.2019r. godzina15.45

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszam.

Iga Jelińska

Pedagog, terapeuta SI

Harmonogram spotkań z logopedą w ramach Otwartych Porad Logopedycznych w roku szkolnym 2018/2019

23.X.2018r. „ Czym jest opóźniony rozwój mowy dziecka”.

20.XI.2018 r. „ Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy”.

18.XII. 2018r. „ Dziecko z afazją w szkole”.

19.II. 2019 r. „Dobrze słyszę a źle mówię- czyli zaburzenia przetwarzania słuchowego”.

19.III.2019 r. „ Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”.

16.IV. 2019 r. „ Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku prawidłowej mowy dziecka”.

21.V. 2019 r. „ Muzykoterapia- elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy”.

11.VI. 2019r. „ Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku”.

 

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz 16:00 w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach  a prowadzone będą przez p. Agnieszkę Caban , logopedę, specjalistę z zakresu neurologopedii .

Informacja w sprawie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6)

Szanowni Państwo

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do grupy IV i V w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Pod Topolą” w Kozienicach oraz do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy proszeni są o odebranie wyników badań Skali Ryzyka Dysleksji (SRD-6).

Wyniki można odebrać w sekretariacie naszej Poradni w godzinach 8.00-16.00.

Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych – harmonogram spotkań 2018/2019

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

  1. „Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym”.Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów/doradców zawodowych. Październik
  1. Tematyka według zapotrzebowania ze strony uczestników spotkania uwzględniająca obszar doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Grudzień