SZKOLNI LIDERZY PROFILAKTYKI

Dnia 19 czerwca 2017r. w naszej Poradni wraz ze swoimi opiekunami gościli przedstawiciele szkół biorący udział w projekcie „Szkolni Liderzy Profilaktyki” koordynowanym przez pedagoga Renatę Kowalską. Szkoły, które w nim uczestniczyły to: I LO Kozienice, ZS Kozienice, PG Głowaczów, PG Garbatka Letnisko, PG Świerże Górne oraz PSP Rozniszew.

Wybrani przez swoich opiekunów uczniowie, tzw. Liderzy otrzymywali od koordynatora na każdy miesiąc roku szkolnego specjalne zadania. Liderzy musieli realizować je w swoich szkołach angażując całą społeczność szkolną, a nawet lokalną. Zadania obejmowały swoją tematyką szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, propagowanie czytelnictwa oraz niwelowanie przejawów dyskryminacji i agresji. Formy pracy jakie zostały zastosowane to m.in.: apele, happeningi, dyskusje, zabawy, zajęcia plastyczo – techniczne itp.

W trakcie podsumowania wszyscy zgodnie stwierdzili, że warto było przyłączyć się do projektu, gdyż przyniósł on wiele korzyści każdej ze szkół. Uczniowie nabyli nowe umiejętności pracy w grupie, mogli rozwijać swoją kreatywność, uczyli się odpowiedzialności, ale przede wszystkim dawali przykład innym, jak powinniśmy się zachowywać w grupie społecznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach  zaprasza na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice!

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego   rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia.

Oferujemy Państwu specjalistyczną pomoc: pedagoga, psychologa, neurologopedy, fizjoterapeuty oraz specjalisty integracji sensorycznej.

Proponujemy wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu  przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

     Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach

Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a

26-900 Kozienice

tel/fax: 48 614 89 36

   e:mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące działania placówki

www.pppkozienice.pl