Informujemy, że w związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczyoraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 15 lutego 2024 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach  obowiązują standardy ochrony małoletnich.

Polityka ochrony dzieci jest dostępna w sekretariacie i u dyrektora poradni.

Polityka została  opublikowana na stronie internetowej poradni.

Wersja skrócona dla małoletnich jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej poradni.

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. „Standardy ochrony małoletnich”.

Załączniki do polityki oraz procedur ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach. „Standardy ochrony małoletnich”.