Harmonogram spotkań z logopedą w ramach Otwartych Porad Logopedycznych w roku szkolnym 2017/2018

slider3
  • 16.X.2017 r. „ Czym jest opóźniony rozwój mowy dziecka”.
  • 20.XI.2017 r. „ Stymulacja psychoruchowa dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na rozwój mowy”.
  • 11.XII. 2017r. „ Dziecko z afazją w szkole”.
  • 15.I. 2018 r. „Wczesna interwencja logopedyczna w okresie niemowlęcym”.
  • 19.II.2018 r. „ Jąkanie a rozwojowa niepłynność mowy”.
  • 19.III. 2018 r. „ Słuch fizyczny a słuch fonematyczny. O różnicowaniu słuchowym jako warunku prawidłowej mowy dziecka”.
  • 16.IV. 2018 r. „ Muzykoterapia- elementy logorytmiki w pracy z dzieckiem  z wadą wymowy”.
  • 21.V. 2018r. „ Mutyzm jako lęk przed mówieniem. Jak pomóc dziecku”.

Wszystkie spotkania odbywać się będą o godz 16.00 w budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach a prowadzone będą przez p. Agnieszkę Caban , logopedę, specjalistę z zakresu neurologopedii i logorytmiki.