aktyprawne-baner

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Kozienicki. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniu placówki sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

Podstawę prawną działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stanowią:

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach

(Kliknij, aby pobrać dokument.)

statut

Dzienniki ustaw:

 

dziennikustaw
monitorpolski
dziennikurzedowy