Starszy referent w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kozienicach
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Termin rozpoczęcia pracy: 1.01.2022 r.