Sieć Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych – harmonogram spotkań 2018/2019

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

 

  1. „Uczniowie niepełnosprawni w doradztwie zawodowym”.Sprecyzowanie oczekiwań pedagogów/doradców zawodowych. Październik
  1. Tematyka według zapotrzebowania ze strony uczestników spotkania uwzględniająca obszar doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Grudzień

Podziękowania za ufundowanie nagród dla uczestników V Pikniku Rodzinnego.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach składają serdeczne podziękowania dla:
* Pana Tomasza Śmietanki- Burmistrza Gminy Kozienice,
* Pana Zbigniewa Wołosa – Firma Handlowo-Usługowa Zibi w Kozienicach,
*Apteki Gemini w Kozienicach,
*Pana Michała Ziarkowskiego- Księgarnia Art. P. w Kozienicach,
*Pana Krzysztofa Lenarczyka – Zakład Cukierniczy w Kozienicach,
*Pani Annie Szeląg – Dyrektor PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski SA Oddział 1 w Kozienicach
*Pana Roberta Wojcieszka -Prezesa Zarządu/Dyrektora Spółki Kozienickiej Gospodarki Komunalnej w Kozienicach,
*Pana Antoniego Józwowicza- Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie,
*Pani Justyny Tkaczyk-Kurek – Koordynatorowi Wolontariatu w Enei Wytwarzanie,
* Pana Sylwestra Pawelca- WKZ Auto Detailing w Kozienicach,
za ufundowanie nagród dla uczestników V Pikniku Rodzinnego, który odbył się w dniu 30 czerwca 2018 roku na terenie naszej placówki

ppp01_20180630 ppp02_20180630 ppp03_20180630 ppp04_20180630 ppp05_20180630 ppp06_20180630

Zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętność uczenia się.

Na terenie Poradni odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci rozwijające umiejętność uczenia się. Wzięło w nich udział 8 osób z I i II etapu edukacji. Uczestnicy warsztatów przejawiali trudności w uczeniu się, w zakresie: organizacji czasu, koncentracji uwagi, technik i metod uczenia się, zapamiętywania. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy a ich celem było podniesienie efektywności uczenia się.

Termin realizacji: luty/marzec 2018r.

Tematyka:

  1. Czy można uczyć się szybciej?
  2. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
  3. Jak rozciągnąć czas?
  4. Jak trenować myślenie?

Po zakończeniu zajęć była możliwość przeprowadzenia indywidualnej diagnozy uzdolnień wielorakich oraz dominującego stylu uczenia się wraz  z zaleceniami i wskazówkami pomocnymi w procesie uczenia się.

Osoba prowadząca zajęcia: pedagog, doradca zawodowy Katarzyna Olechowska-Olma.

Zajęcia informacyjno – warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego.

16 lutego i 8 marca b.r. w Poradni przeprowadzono zajęcia informacyjno – warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego. Wzięło w nich udział 23 uczniów  z klasy III Liceum Ogólnokształcącego (ZSZ) oraz 24 uczniów klasy II (I LO w Kozienicach).

Podczas zajęć sprecyzowano czynniki determinujące decyzje edukacyjno – zawodowe. Omówiono diagnostykę predyspozycji zawodowych. Przeprowadzono ćwiczenia mające na celu pobudzenie kreatywnego myślenia oraz pomoc w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia były także okazją do wymiany opinii, poglądów i motywów podejmowania decyzji.

Po spotkaniu uczestnicy mieli również możliwość odbycia konsultacji indywidualnych.

Prezent dla rodziców- miniporadnik o dysleksji

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Wydawnictwo Operon wznowiło miniporadnik dla rodziców „Jestem rodzicem dziecka z dysleksją”.

Publikacja zawiera podstawowe informacje o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz wskazówki do pracy. Przybliża także mechanizm i zasady działań diagnostycznych i terapeutycznych.

Atutem publikacji jest jej praktyczny charakter. Każdy rodzic znajdzie tu gotowe pomysły na codzienne zabawy i wspólną pracę ze swoim dzieckiem. Liczne ćwiczenia w czytaniu, pisaniu, ortografii i liczeniu będą wsparciem w bezpośredniej pracy w domu.

„Jestem rodzicem dziecka z dysleksją” występuje w wersji elektronicznej.

link:  http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z miniporadnikiem)

źródło: https://operon.pl

 

Przypominamy, że na terenie Poradni kontynuowane jest działanie „Klub rodzica”. W ramach klubu odbywają się cykliczne prelekcje/pogadanki/warsztaty dla rodziców, nauczycieli, pedagogów. W bieżącym roku szkolnym zaplanowano m.in. otwarte spotkanie dotyczące zapobiegania trudnościom w nauce dzieci oraz wczesnego rozpoznawania ryzyka dysleksji- „Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu”.

„Klub rodzica”- prelekcje/pogadanki/warsztaty dla rodziców/nauczycieli, pedagogów na terenie Poradni

(Kliknij w link powyżej, aby zapoznać się z harmonogramem)

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

„Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.”

Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego.

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

źródło: http://www.kuratorium.waw.pl