16 lutego i 8 marca b.r. w Poradni przeprowadzono zajęcia informacyjno – warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego. Wzięło w nich udział 23 uczniów  z klasy III Liceum Ogólnokształcącego (ZSZ) oraz 24 uczniów klasy II (I LO w Kozienicach).

Podczas zajęć sprecyzowano czynniki determinujące decyzje edukacyjno – zawodowe. Omówiono diagnostykę predyspozycji zawodowych. Przeprowadzono ćwiczenia mające na celu pobudzenie kreatywnego myślenia oraz pomoc w wyborze drogi edukacyjnej i zawodowej. Zajęcia były także okazją do wymiany opinii, poglądów i motywów podejmowania decyzji.

Po spotkaniu uczestnicy mieli również możliwość odbycia konsultacji indywidualnych.