Życzenia ciepłe

              jak tchnienie wiosny

              składamy wszystkim

              w ten czas radosny.

              Niech wszystkie troski

              będą daleko,

             a dobro płynie

             szeroką rzeką.

 

 Życzy Dyrekcja i Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.