Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasza placówka wzbogaciła swoją ofertę o nową formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej – program „Przyjaciele Zippiego”. Jego właścicielem jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

KRÓTKO O PROGRAMIE  „Przyjaciele Zippiego”- przyjaznego patyczaka

Jest to międzynarodowy program, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program był gruntownie badany i ewaluowany w Danii oraz na Litwie. W trakcie sześcioletniego okresu testowania i udoskonalania powstała jego obecna wersja.

Program składa się z sześciu części:

  1. Uczucia.
  2. Komunikacja.
  3. Nawiązywanie i zrywanie relacji.
  4. Rozwiązywanie konfliktów.
  5. Radzenie sobie ze zmianą i stratą.
  6. Dajemy sobie radę.

Z ramienia Poradni program będzie realizować pedagog Renata Kowalska.