Drodzy Rodzice!

 Jeśli Wasze Dziecko jest niepełnosprawne, niepokoicie się, że jego   rozwój przebiega nieprawidłowo, możecie Państwo skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia.

Oferujemy Państwu specjalistyczną pomoc: pedagoga, psychologa, neurologopedy, fizjoterapeuty oraz specjalisty integracji sensorycznej.

Proponujemy wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

To również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu  przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

     Kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kozienicach

Al. Gen. Wł. Sikorskiego 8 a

26-900 Kozienice

tel/fax: 48 614 89 36

   e:mail: poradnia.psych.ped@kozienicepowiat.pl

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdą Państwo informacje dotyczące działania placówki

www.pppkozienice.pl